Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatBezpieczeństwo wewnętrzne

Czesne 1 600 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

wpism.umk.pl 

Przegląd

Bezpieczeństwo wewnętrzne to ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną. Na pewno dostrzegasz, że świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstała potrzeba opracowania procedur oraz systemów bezpieczeństwa, a wciąż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone