Czesne 4 500 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

econ.umk.pl 

Przegląd

Logistyka to kierunek o interdyscyplinarnym i unikatowym programie studiów rozwijającym wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz kształtującym umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi i narzędziami informatycznymi w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw. Oferuje dwie specjalności: zarządzanie logistyką oraz projektowanie infrastruktury logistycznej. Kierunek ten przygotowuje absolwentów do aplikowania pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w praktyce gospodarczej, w podejmowanej pracy zawodowej. Kierunek logistyka to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wyspecjalizowanych pracowników wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu logistyki.

Program kierunku został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician (Candidate ESLog) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA), a procedura uzyskania akredytacji Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL) dla kierunku jest w toku postępowania. Uzyskanie przez absolwentów kierunku logistyka certyfikatu Candidate ESLog stanowić będzie nie tylko potwierdzenie zdobycia ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie logistyki, ale także istotne wyróżnienie na rynku pracy.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone