Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatMatematyka i Ekonomia

Czesne 4 500 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

mat.umk.pl/web/wmii 

Przegląd

To unikatowa oferta studiów międzyobszarowych dla kandydatów, którzy lubią matematykę i myślą o zdobyciu praktycznych, przyszłościowych kompetencji zawodowych. Studia prowadzone przez dwa wydziały: Matematyki i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania umożliwiają zdobycie w ciągu 3 lat dwóch dyplomów licencjata: z matematyki i z ekonomii. Oferujemy wykształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki i ich stosowania w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczymy cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone