Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatOchrona dóbr kultury

Czesne 5 000 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

art.umk.pl 

Przegląd

Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich zainteresowanych sztuką, którzy pragną czynnie zajmować się zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, pracując w muzeach lub urzędach konserwatorskich, w mediach i na uczelniach. To także dobry wybór dla tych, którzy pragną odnaleźć się w pracy na rynku sztuki.

Przedmiotem studiów są zabytki składające się na materialne dziedzictwo kulturowe. Kierunek ochrona dóbr kultury przygotuje Was do jego interpretacji i ochrony: łączy historię sztuki ze znawstwem rzemiosł, muzeologią, konserwatorstwem, technikami sztuk plastycznych i budownictwa, historią i filozofią. Szczególny nacisk kładziemy na materialną strukturę reliktów przeszłości, w tym także: jej przekształcenia, nawarstwienia, problemy konserwatorskie, a program studiów uzupełniają zajęcia praktyczne z rysunku, rysunku technicznego, fotografii.

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Brak dostępu w tym momencie

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone