Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatPedagogika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska, Toruń
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (WFiNS) Polska, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel.: +48 56 611 36 10 e-mail: wfins@umk.pl
Czesne 2 500 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

pedagogika.umk.pl 

Przegląd

Jeśli uważasz się za humanistę, interesuje Cię wieloaspektowy rozwój człowieka, chciałbyś pracować z ludźmi i dla ludzi, studia na kierunku pedagogika dadzą Ci wiele możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Pedagogika to nauka zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Odpowiada na pytania jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii, nauk z zakresu nowoczesnych technologii.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone