Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

InżynierInformatyka

Czesne 4 500 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

mat.umk.pl 

Przegląd

Studia nastawione są praktykę i kształcenie kompetencji potrzebnych w pracy inżyniera informatyka:

podstaw techniki mikroprocesorowej, elektroniki i miernictwa komputerowego praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi projektowania i implementowania baz danych programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi

Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

programista systemów biznesowych i webowych programista aplikacji mobilnych administrator systemów sieciowych

Zaliczenie części przedmiotów zakłada realizację konkretnych projektów, także zespołowych.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone