ADMISSION RESULTS - WYNIKI REKRUTACJI

Photo illustrating the news item

The results are in!
Wyniki już tu są!


If you want to see if you are accepted, click here: www.umk.pl/en/admissions/Ogloszenie_wynikow_Rekrutacji.pdf

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zostałeś/aś zakwalifikowany/a, kliknij tu: www.umk.pl/en/admissions/Ogloszenie_wynikow_Rekrutacji.pdf

Read also: www.umk.pl/en/admissions/IMPORTANT_INFORMATION_-_komunikat_do_ogloszenia_listy_zakwafilikowanych.pdf

Przeczytaj też: www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/Komunikat_do_ogloszenia_wynikow.pdf

15 Jul 2020