RECOGNITION OF DIPLOMAS AND CERTIFICATES - UZNANIE ŚWIADECTW I DYPLOMÓW

Photo illustrating the news item

PLEASE READ CAREFULLY (ENG BELOW) – COMPULSORY

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIEOBOWIĄZKOWE


[PL]

UZNANIE ŚWIADECTWA ZA RÓWNOWAŻNE

Osoby spoza UE, EoG, EFTA i OECD oraz osoby z kraju z którym nie obowiązuje nas umowa międzynarodowa, które rozpoczęły studia I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich muszą do końca semestru zimowego przedłożyć decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa wydanego za granicądo dziekanatu. Poniżej szczegółowe informacje.www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html

NOSTRYFIKACJA

Osoby spoza UE, EoG, EFTA i OECD oraz osoby z kraju z którym nie obowiązuje nas umowa międzynarodowa, które rozpoczęły studia II stopnia muszą złożyć na wydziale wniosek o ustalenie polskiego odpowiednika dyplomu (nostryfikacja)nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

[ENG]

Go to: www.gov.pl/web/edukacja/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland

8 Jul 2020