Skip to content High contrast mode

Listę możesz znaleźć tu: www.umk.pl/en/admissions/lista_zakwalifikowanych.pdf

You can find the list here: www.umk.pl/en/admissions/lista_zakwalifikowanych.pdf


Szanowni Kandydaci / Dear Candidates,

Przeczytaj ważne informacje / Read this important info:
www.umk.pl/en/admissions/Mail_-_ogloszenie_wynikow.pdf

14 Aug 2019