Skip to content High contrast mode

Our brave students started exams. We wish them good luck! :) / Nasi dzielni studenci zaczęli sesję egzaminacyjną. Życzymy im powodzenia! :)


fot. Andrzej Romański

7 Feb 2019