Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPrawo ochrony środowiska

Application fee PLN85 one-time
More information

biol.umk.pl 

Overview

Prawo ochrony środowiska głęboko wkracza w codzienne życie społeczne i gospodarcze. Jednocześnie prawo to wykształca obecnie własną systematykę pojęciową, zasady i modele rozwiązań prawnych, stanowiąc zasób wysoko specjalistycznej wiedzy. Z tego względu uzyskanie w trakcie studiów na nowym kierunku dogłębnej znajomości tego prawa umożliwi absolwentom o wiele sprawniejsze poruszanie się w otoczeniu zawodowym i społecznym, w porównaniu do osób zdobywających wykształcenie w systemie tradycyjnym, nadal nieuwzględniającym interdyscyplinarności ochrony środowiska.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States