Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPrawo

Nicolaus Copernicus University in Torun
Poland, Toruń
Faculty of Law and Administration Poland, ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
Tuition fee PLN2,400 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

law.umk.pl 

Overview

Konkurencja na polskim rynku pracy staje się z roku na rok trudniejsza. Dlatego celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji jest danie absolwentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel konieczne jest oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne, a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak: prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy czy prawo ubezpieczeniowe.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States