Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatBezpieczeństwo wewnętrzne

Tuition fee Polish Zloty 1,600 per semester
Application fee Polish Zloty 85 one-time
More information

wpism.umk.pl 

Overview

Bezpieczeństwo wewnętrzne to ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną. Na pewno dostrzegasz, że świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstała potrzeba opracowania procedur oraz systemów bezpieczeństwa, a wciąż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States