Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterKonserwacja i restauracja dzieł sztuki

Nicolaus Copernicus University in Torun
Poland, Toruń
Faculty of Fine Arts Poland, Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Tuition fee PLN5,000 per semester
Application fee PLN150 one-time
More information

art.umk.pl 

Overview

Konserwacja dzieł sztuki jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, na których zdobywa się wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do wykonywania zawodu konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Należy podkreślić bardzo szerokie spektrum zagadnień zawartych w programie studiów. Młodych adeptów czekają zajęcia artystyczne – rozwijające i udoskonalające ich własny warsztat oraz takie, które pozwolą na zgłębienie tajemnic historycznych warsztatów, poznanie technik i technologii powstawania dzieł dawnych mistrzów. Równocześnie, po wyborze jednej z trzech specjalności konserwacji-restauracji:

malarstwa i rzeźby polichromowanej kamienia i detalu architektonicznego papieru i skóry

rozpoczyna się praca nad obiektami zabytkowymi, łącznie z przeprowadzaniem ich badań i tworzeniem dokumentacji.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States