Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatMedioznawstwo

Tuition fee PLN2,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

hum.umk.pl 

Overview

Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, jednak z własną specyfiką przedmiotową oraz metodologiczną. Podstawowa różnica pomiędzy medioznawstwem a dziennikarstwem polega na dużo szerszym obszarze przedmiotowym tej pierwszej dziedziny. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych, z włączeniem mediów masowych).

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States