Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatMiędzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno - Społeczne

Tuition fee PLN2,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

hum.umk.pl 

Overview

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne to studia dla ludzi z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States