Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatOchrona dóbr kultury

Nicolaus Copernicus University in Torun
Poland, Toruń
Faculty of Fine Arts Poland, Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Tuition fee PLN5,000 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

art.umk.pl 

Overview

Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich zainteresowanych sztuką, którzy pragną czynnie zajmować się zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, pracując w muzeach lub urzędach konserwatorskich, w mediach i na uczelniach. To także dobry wybór dla tych, którzy pragną odnaleźć się w pracy na rynku sztuki.

Przedmiotem studiów są zabytki składające się na materialne dziedzictwo kulturowe. Kierunek ochrona dóbr kultury przygotuje Was do jego interpretacji i ochrony: łączy historię sztuki ze znawstwem rzemiosł, muzeologią, konserwatorstwem, technikami sztuk plastycznych i budownictwa, historią i filozofią. Szczególny nacisk kładziemy na materialną strukturę reliktów przeszłości, w tym także: jej przekształcenia, nawarstwienia, problemy konserwatorskie, a program studiów uzupełniają zajęcia praktyczne z rysunku, rysunku technicznego, fotografii.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States