Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPedagogika

Tuition fee PLN2,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

pedagogika.umk.pl 

Overview

Jeśli uważasz się za humanistę, interesuje Cię wieloaspektowy rozwój człowieka, chciałbyś pracować z ludźmi i dla ludzi, studia na kierunku pedagogika dadzą Ci wiele możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Pedagogika to nauka zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Odpowiada na pytania jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii, nauk z zakresu nowoczesnych technologii.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States