Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPedagogika

Nicolaus Copernicus University in Torun
Poland, Toruń
Faculty of Philosophy and Social Sciences Poland, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń tel.: +48 56 611 36 10 e-mail: wfins@umk.pl
Tuition fee PLN2,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

pedagogika.umk.pl 

Overview

Jeśli uważasz się za humanistę, interesuje Cię wieloaspektowy rozwój człowieka, chciałbyś pracować z ludźmi i dla ludzi, studia na kierunku pedagogika dadzą Ci wiele możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Pedagogika to nauka zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Odpowiada na pytania jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i całego społeczeństwa. Pedagogika to kierunek studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii, nauk z zakresu nowoczesnych technologii.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States