Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPsychologia

Tuition fee PLN3,000 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

hum.umk.pl 

Overview

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka oraz wpływu zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie i interakcje z otaczającym ludzi środowiskiem.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States