Skip to content High contrast mode
Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterZarządzanie informacją i bibliologia

Tuition fee PLN2,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

wnh.umk.pl 

Overview

Zarządzanie informacją i bibliologia to swoiste połączenie wiedzy humanistycznej o relacjach między człowiekiem i informacją z umiejętnościami technicznymi i kompetencjami społecznymi, które pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji i danych.

W dobie postępu cywilizacyjnego, gdy natłok informacji przeszkadza w dokonywaniu racjonalnych wyborów, utrudnia rozwiązywania problemów i osłabia wiarygodne sposoby oceny wiadomości, zarządzanie informacją staje się nieodzownym elementem zarządzania każdą organizacją. Dzięki metodom i technikom wypracowanym na gruncie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych pozwala efektywnie rozpoznawać potrzeby informacyjne użytkowników, określać zadania stojące przed systemami informacyjnymi, opisywać zasoby informacyjne oraz definiować mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States